www.minigb.sk


Galeria

Inzercia

V Garazi

 Archiv

Odkazy

   

           Výsledné skóre na 16. Slovenskom zraze MINI Zvolen

Nech sa páči, konečne si všetci možte pozrieť časy tých najlepších bojovníkov za volantom a vyzdvihnúť ich jazdeckú zručnosť a dravosť, vďaka
ktorej sa umiestnili na víťazných stupienkoch. Bezpochyby aj ich perfektne pripravené  autíčka zohrali veľkú  úlohu v tomto boji.

Preteky do vrchu Malé Straciny
Dĺžka trate: 2 km

Meno Priezvisko Mesto Štát Štartovné ćíslo Výsledný čas Umiestnenie
Juraj Vrzgula Bratislava SK 11 1. 27019 min. 1. Miesto
Ondrej Matoušek Frídek Místek CZ 40 1. 28693 min. 2. Miesto
Štefan Bollo Stupava SK 28 1. 31793 min. 3. Miesto

MINI rallye Zvolen Neresnica - Hrad Modrý Kameň
Dĺžka trate: 49 km

Meno Priezvisko Mesto Štát Štartovné ćíslo Výsledný čas Umiestnenie
Juraj Vrzgula Bratislava SK 11 39 min. 8 sek. 1. Miesto
Michal Kováč Prievidza SK 43 40 min. 12 sek. 2. Miesto
Peter Trizna Zvolen SK 13 41 min. 22 sek. 3. Miesto

Absolúne poradie

Meno Priezvisko Mesto Štát Štartovné ćíslo Súčet bodov Umiestnenie
Juraj Vrzgula Bratislava SK 11 61 Bodov 1. Miesto
Ivan Kelement Bratislava SK 32 52 Bodov 2. Miesto
Radomír Michna Pražno CZ 17 46 Bodov 3. Miesto